NOTÍCIES

ARXIS PERCUSSION GROUP

Centrat en la música de percussió de nova creació, Arxis Percussion Group neix amb l'objectiu d'apropar al panorama gallec i nacional els últims corrents estètics entorn de la percussió, en la seva expressió solista, cambrística i de ensemble. Així mateix, Arxis Percussion Group aposta per convertir-se en una plataforma de trobada entre les i els diferents percussionistes residents a Galícia.

Skip to content